Компанийн соёл

Алсын хараа

Зуун жилийн нийгмийн сайн сайхны төлөөх платформыг үүсгэх

 

Үүрэг

 

Ядарсан бүлгийг халамжлах хайрлах

                           Монгол, Хятадын найрамдалт харилцааг нэмэгдүүлэх

Хорвоо дэлхийг улам гэгээлэг болгох

 

Үнэт зүйл

 

Хайрлан халамжлах, 

 уужуу нинжин сэтгэлээр багтаах,

 хариуцлагаа ухамсарлсах,

итгэл даах,

шудрага үйлдэх

 

Удирдах зөвлөлийн баритлах зарчим

 

Уужуу нинжин сэтгэлээр тэтгэн, сайн дураар хувь нэмэрээ оруулах

Голч шудрага байж, эрх тэгш харилцан туслах

Өндөр үр дүнтэй харилцан ойлголцож, эв нэгдэлтэйгээр хамтран ажиллах

Өдрийн ажлыг өдөрт нь гүйцэтгэж, өдөр өдрөөр сайжруулах

Нарийн зүйлсийг анхаарч, төгс төгөлдрийг эрэлхийлэх 

Зоригтойгоор хариуцлага хүлээж, бүх талаар үйлчлэх

Үнэнч шудрагаар итгэл даан, амины, албаны ажлыг ялгах

Дүрэм журмыг сахин биелүүлж, нэр хүндийг эрхэмлэх

Зарлал

基金会微信公众号