“Ирээдүйн эзэд” оюутны ивээн тэтгэх хөтөлбөр

2015-12-16


“Ирээдүйн эзэд” оюутны ивээн тэтгэх хөтөлбөр

2015 оны хичээлийн жил

 

 

1.       Зохион байгуулагч:                        Монгол-Хятадын соёл боловсорлын сан

2.       Хамтран зохион байгуулагч:  МУИС-ийн Күнзийн Институт

 

3.       Сонгон шалгаруулалт

Хамрах хүрээ:

Хятад хэлний хичээл заадаг улсын их дээд сургуулиуд

 

Тэтгэлэгийн   тоо:

МУ даяар нийт 20 сурагч шалгаруулна. Тус бүр 3000 юань (татварын өмнөх).

 

Тэтгэлэгийн   болзол:

Сурлагын дүн сайн, тухайн сургуульдаа дүнгээрээ дээгүүр жагсдаг, Ар   гэрийн боломжгүй, өрхийн орлого боломжгүйд тооцогдох, мөн эдгээр   шалтгаануудын улмаас өмнө нь улсаас тэтгэмж авч байсан.  

 

Шалгаруулалт:

 

1. МУИС-ийн Күнзийн   Институтээс шалгалтыг зохион байгуулах ба шалгалтын ерөнхий хэлбэр болон   түвшин HSK6 зэрэгтэй дүйцэхүйц байна.

2.Сонгогдсон сурагчдын   мэдээллийг Монгол-Хятадын соёл боловсорлын санд хүргүүлж эцсийн дүнг гаргана

3.Шалгаруулалтын   эцсийн дүнг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлана

 

Хугацаа:

Бүртгэл дуусах хугацаа: 2015 оны 9-р сарын 10

Шалгалт: МУИС-ийн Күнзийн Институт, 2015 оны 9-р сарын 13-ны өдөр 14:00-16:30   хооронд

Эцсийн дүнг 2015 оны 9-р сарын 21-ны өдөр зарлана

 

Бүртгэл:              Сургуулиуд 2015 оны 9-р сарын 10-ны дотор нэр дэвшүүлж буй сурагчдын   жагсаалт болон тодорхойлолтыг (тамгатай) сканнердан cul_edu_boc@163.com хаягруу явуулна   уу.

 

4.       Монгол-Хятадын   соёл боловсорлын сан нь энэхүү үйл ажиллагаанд тайлбар хийх эрхтэй болно

 

Монгол-Хятадын Соёл Боловсорлын Сан

Хятадын Банк Улаанбаатар дахь Төлөөлөгчийн газар

МУИС-ийн Күнзийн Институт

2015 оны 9 сар


本网站由阿里云提供云计算及安全服务