2019 оны ажлын төлөвлөгөө болон төсөв Нэг. 2019 оны ажлын төлөвлөгөө

首页    公告通知    活动计划    2019 оны ажлын төлөвлөгөө болон төсөв Нэг. 2019 оны ажлын төлөвлөгөө

1.Сангийн  хандивын төслүүд

       (1) Тогтмол зохион байгуулдаг төслүүд:

1. Бага, дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан "Мөрөөдлийн од", "Ирээдүйн эзэд" тэтгэглэг, "Тусгай ивээн тэтгэх тэтгэлэг"-т хөтөлбөрүүд

2. "Тэргүүлэгч од", "Ирээдүйн эзэд" оюутны тэтгэлэг, ивээн тэтгэх хөтөлбөр

3. "Мөрөөдлийн од"тусгай ивээн тэтгэх хөтөлбөр. Төслийг МУБИС, МУИС, Отгонтэнгэр их сургуулийн оюутнуудын дунд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ

4. “Дулаан өвөл” төсөл амжиргааны боломжгүй цагаач иргэд болон Монголын айл өрхөд тусламж үзүүлдэг төсөл

5. Күнзийн институтийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулдаг "Хятад хэлний  гүүр"тэмцээн.Тус арга хэмжээ нь Хятад хэл дээрх уран яруу уншлага, Хятад үндэсний дуу, бүжгийн соёлыг хөгжүүлэх уралдаан юм

        (2) Бусад төслүүд:

1. Соёл боловсрол, нийгминй хөгжил рүү чиглэсэн хандивын төслүүд

2.Бусад богино хугацааны төслүүд, тухайн цаг үеийнхээ бодит нөхцөл байдлын дагуу хийгддэг нийтийн халамжийн үйл ажиллагаа болон хандивын төслүүд

3. Гишүүдийн хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах зорилгоор гишүүдийн хооронд зоохион байгуулдаг соёлын болон спортын үйл ажиллагаанууд

2.Сангийн дотоод удирдлагын ажлын төлөвлөгөө

(1) Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сангийн ассоциаци, менежментийн бүтэц, албан ёсны тамга тэмдгийг шинэчлэх ажлыг дуусгах

Нийгмийн хөгжлийн санг татан буулгасантай холбоотой татвар, аудитын ажлыг боловсруулж, албан ёсны тамгыг хүчингүй болгох болон бусад мэдээллийг улсын бүртгэлийн газарт хүргүүлэв. Нийгмийн хөгжлийн санг татан бууж буй бүх процедурыг дуусгана

Монгол дахь төрийн бус байгууллагуудын удирдлагын холбогдох журмын дагуу нэрээ өөрчлөх, Холбооны дүрмийг тайлагнах, Хятад Монголын соёл, боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сангийн удирдлагын бүтцийг өөрчлөх асуудлыг шийдвэрлэнэ

(2) Бид төсвийн менежмент, сангийн зарлагын менежментийг сайжруулах ёстой

1.Ерөнхий хяналтын хэсгээр сангийн 2018 оны санхүүгийн аудитын ажлыг гүйцэтгэх

2. Санхүүгийн тооцоо, зардлын төсвийн менежмент, төлбөрийн явцыг стандартчилах

3. Төсвийн болон түр зуурын тусгай үйл ажиллагааны зардлыг удирдах, хянах чиглэлээр сайн хяналтыг хийж, төсвийн гадуур хийгдсэн бүх төрлийн тусгай төсөлд зарцуулах хөрөнгийг зарцуулахыг хатуу хянах, тусгай зориулалтын зарчмыг баримтлах хэрэгтэй.Сангийн хөрөнгийг сангийн зарчимд нийцэхгүйгээр өөр зориулалтаар ашиглахгүй байх

4. Түр хугацааны тусгай зөвшөөрөл, хэрэгжүүлэх төслийн мэдээлэл хадгалах менежментийг бэхжүүлэх

 (3) Суртал ухуулгын ажлыг хөгжүүлэх

1. Сангийн вэбсайт, wechat платформ, Facebook болон бусад мэдээллийн хэрэгслийн үүргийг бүрэн гүйцэтгэж, олон нийтэд түгээх ажлыг боловсонгүй болгох

2. Хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагааны сувгуудыг өргөжүүлж, хэвлэл мэдээллийн тайлангийн нөөцийг баяжуулах

3. Хамтын мэдээллийн хэрэгслийн сурталчилгааны үр нөлөө, цаг хугацаа, үнийн үнэлгээ, менежментийг бэхжүүлж, нэвтрэх, гарах механизмыг бий болгож, мэдээллийн хэрэгслийг динамикаар тохируулах

(4) Бид архивын сурталчилгааны ажлын ололт амжилтыг нэгтгэж, архивын тогтолцоо, үйл явцыг боловсронгуй болгож, архивын менежментийн үр ашиг, түвшинг дээшлүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн хэрэгсэл, аргыг бүрэн ашиглах болно

3.Платформын үүргийг ашиглан гишүүний үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг төлөвлөх

(1) Сургалтын байгууллагын бүтцийн ажлыг эхлүүлж, гишүүдэд зориулан англи хэлний сургалт зохион байгуулна

(2) Шинэ гишүүдийн үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэхийн тулд суралцдаг танхимын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх

(3) Гишүүдийн мэдээлэл, санхүүгийн үйлчилгээг сайжруулахын тулд төлөөлөгчийн газрын "санхүүгийн судалгааны төв" платформыг хөгжүүлж боловсронгуй болгох

(4) Гишүүн аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах боломжийг олгох зорилгоор "Нэг бүс, нэг зам" томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн интерактив харилцааг хөгжүүлэх

4. Хятад, Монгол хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойтой холбоотой соёлын солилцооны арга хэмжээг идэвхтэй хэрэгжүүлэх

(1) "Хятад улс Шинэ  аян" номын Монгол хэл дээрх хувилбарыг Монгол улсад гаргах ёслол болон соёлын солилцооны арга хэмжээ

(2) Хятад Монгол хоёр орны  хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойтой холбоотой баяр ёслол, соёлын солилцооны арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох

(3) Сангийн нөлөөллийг өргөжүүлэхийн тулд холбогдох арга хэмжээ зохион байгуулагчидтай холбоо барьж, хамтран ажиллах боломжийг хөгжүүлэх

Хоёр. 2019 оны зардлын төсөв

1. Нийт төсөв

(1 )Төслийн зарлагын ерөнхий төсөв (592500 юань)

(2) Бизнесийн үйл ажиллагааны зардал (75000 юань)

(3) Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн зардал 16000 юань

                             

Төсөв

Төсвийн хэмжээ (RMB)

Төсвийн хэмжээ (ам.доллар болгон хөрвүүлэгдсэн)

Нэг .Гадаад хандив

612,500.00

88,955.15

1.Дунд сургуулийн сурагчдын тэтгэлэг

340,000.00

49,379.19

2.Оюутнуудын тэтгэлэг

122,000.00

17,718.41

3.Мөрөөдлийн од хөтөлбөр

27,000.00

3,921.29

4.Дулаан өвөл төсөл

69,000.00

10,021.07

5.Хятадын боловсрол

34,500.00

5,010.54

6.Бусад

20,000.00

2,904.66

Хоёр.Бизнесийн үйл ажиллагааны зардал

75,000.00

10,892.47

1.Мэдээ мэдээллийн зардал

30,000.00

4,356.99

2.Суртчилгааны зардал

10,000.00

1,452.33

3.Шалгалтын зардал

15,000.00

2,178.49

4.Үйлдвэрлэлийн зардал

10,000.00

1,452.33

5.Бусад үйл ажиллагааны зардал

10,000.00

1,452.33

Гурав. Гүйцэтгэлийн зардал

16,000.00

2,323.73

 1.Цалин хөлс

5,000.00

726.16

 2.Албан газрын  төлбөр

8,000.00

1,161.86

 3.Банкны төлбөр

1,000.00

145.23

 4.Бусад менежментийн төлбөр

2,000.00

290.47

Нийт

703,500.00

102,171.35

2020年8月16日 22:31
浏览量:0
公告通知
关注我们

基金会微信公众号