“Ирээдүйн эзэд” тусгай тэтгэлэгт хөтөлбөр

首页    公告通知    基金会项目    “Ирээдүйн эзэд” тусгай тэтгэлэгт хөтөлбөр

 Сонгох цар хүрээ: Монгол улсын харьяа бүрэн дунд сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуульд хятад хэл сурч байгаа монголын сурагчидад Хятад хэлний сургалттай сургуулиудын санал болгож буй суарагчдын тоо нь тус сургуульд хятад хэл сурч байгаа оюутнуудын 5% -иас хэтрэхгүй байх ёстой. Хятад хэлний сургалтанд хамрагдаагүй оюутнууд тус сургуулийн гаргасан судалгаа, гэр бүлийн ядуурлыг батлах материалаар тусад нь бүртгүүлж бүртгүүлж болно

 Сонгон шалгаруулах квот: Нийт 20 сурагч шалгаруулж тэтгэлэг олгох бөгөөд онооны дагуу дээдээс доош хүртэл сонгон шалгаруулна. Үүнд: бага сургуулийн 10 сурагч (1-5-р анги), бага ангийн 5 сурагч (6-9-р анги), ахлах ангийн 5 сурагч (10-12-р анги) байна.

Тэтгэлэгийн хэмжээ: сурагч бүрт 1000 юань (татварын өмнө)

 Тэтгэлэг олгох нөхцөл:

(1) онцгой ур чадвартай хичээнгүй суралцагч,

(2) гэр бүлийн амьжиргааны чадвар хүнд

Сонгох арга

  1. Сонгох нөхцөл

(1) Хятад хэлний сургалтыг явуулдаг улсын сургуулиудаас тус сургуулийн гаргасан гэр бүлийн хүндрэл, гэр бүлийн бэрхшээлийн гэрчилгээг тус сангаас зохион байгуулж буй шалгалтанд бүртгүүлэхийн тулд санал болгох

(2) Хятад хэлний сургалтанд хамрагдаагүй улсын сургуулийн шаардлагыг хангасан сурагчид тухайн сургуулийн гаргасан гэр бүлийн бэрхшээлийн нөхцөлтэй болон тухайн нийгэмлэгийн гаргасан гэр бүлийн бэрхшээлийн нөхцөлтэй бол шууд бүртгүүлж болно

    2. Сонгох арга

(1) МУИС-ийн Күнзийн Институт нь шалгалтын хуудас, шалгалтын хуудсыг нэгтгэн зохион байгуулах үүрэгтэй бөгөөд оролцогчдын сонгон шалгаруулалтыг Хятад Монголын хэл соёл, боловсрол нийгмийн хөгжлийн санд шалгуулах, батлуулахаар ирүүлнэ

(2) Хятад Монголын хэл соёл, боловсрол нийгмийн хөгжлийн сангаас батлагдсан тусгай тэтгэлгийн жагсаалтыг Монгол Улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлана

Хугацаа

Шалгалтыг жил бүрийн 3, 9-р сарын хоёр дахь долоо хоногт хийхээр төлөвлөж байна. Тодорхой цаг хугацааг тухайн үед нь зарлана

 Бүртгэлийн арга

Хятад хэлний сургалттай сургуулиуд: Сургуулиуд нэгдмэл байдлаар бүртгүүлнэ. Тухайн сургуулийн санал болгосон сурагчдын нэрсийн жагсаалт, үнэмлэхний гэрчилгээ,сурагчийн статусын гэрчилгээ, сургуулийн түвшний зөвлөмжийн бичиг (тамга), гэр бүлийн хүндрэлтэй байдлын гэрчилгээ (Тэтгэлэг, ядуурлын тусгайлан тус сургуульд олгох шаардлагатай), тэдгээрийг PDF файлд скан хийж оруулна уу. Шалгагчдын мэдээллийг заасан excel бүртгэлийн маягт руу оруулаад, имэйл хаягаар илгээнэ үү: cul_edu_boc@163.com

Хятад хэлний сургалтгүй сургуулиуд:Сурагчдын нэрээр бүртгүүлнэ. Сургуулийн гаргасан сурагчийн иргэний үнэмлэх,сурагчийн статусын гэрчилгээ, гэр бүлийн бэрхшээлийн гэрчилгээ зэргийг Excel програмын анкетын хамт Email: cul_ edu_ boc@163.com хаягаар явуулна

Цахим материалыг өгөх боломжгүй сурагчид (зөвхөн тэтгэлэг, санхүүгийн тусламжийн тусгай хөтөлбөрт хамрагдах өргөдөл гаргах тохиолдолд) цаасан материалыг Күнзийн институтэд шуудангаар илгээж болно.

Хаяг: Монгол улсын Улаанбаатар хот, МУИС-ийн багш нарын 2-р байр, 130 тоот оффис.

Холбогдох шаардлага:

1. Бүх сургуулиуд шалгалтын шалгуурыг нарийн нягталж үзэх шаардлагатай. Хэрэв хуурамч мэдээлэл олдвол сургуулийн зөвлөмжийн шалгалт хүчингүй болно.

2. Тогтоосон маягтыг бөглөөгүй, тогтоосон имэйл хаягийн дагуу ирүүлээгүй эсвэл бүртгэлийн хугацаа дууссаны дараа ирүүлээгүй хүмүүс хүчингүй болно.

3. Богино жагсаалтад орсны дараа сангийн сайн дурын ажилтнууд ядуурлын байдлыг шалгахаар ирж, хууран мэхлэгчдийг хасна.

Энэхүү үйл ажиллагааг тайлбарлах эрх нь Хятад Монголын хэл соёл, боловсрол нийгмийн хөгжлийн санд хамаарна.

2020年8月10日 14:16
浏览量:0
公告通知
关注我们

基金会微信公众号