“Тэргүүлэгч од” оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр

首页    公告通知    基金会项目    “Тэргүүлэгч од” оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр

 

Зохион байгуулагч: 

Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан

Хамтран зохион байгуулагч:  

МУИС-ийн Күнзийн Институт

Сонгон шалгаруулалт

Хамрах хүрээ:

Хятад хэлний хичээл заадаг улсын их дээд сургуулиуд (улсын болон хувийн)

Тэтгэлэгийн   тоо:

МУ даяар нийт 12 оюутан шалгаруулна.

1-р байр 1 оюутан, 6000 юань(татварын өмнөх)

2-р байр 7 оюутан, 5000 юань(татварын өмнөх)

3-р байр 12 оюутан, 3000 юань(татварын өмнөх)

 

Тэтгэлэгийн  болзол:

(1)     Сурлагын дүн   сайн, тухайн сургуульдаа дүнгээрээ эхний аравт ордог

(2)     Хятад хэл соёл   сонирхолтой, хятад хэл соёлын үйл ажиллагаа тэмцээнд идэвхитэй оролцдог

Шалгаруулалт:

(1) МУИС-ийн Күнзийн   Институтээс шалгалтыг зохион байгуулах ба шалгалтын ерөнхий хэлбэр болон   түвшин HSK6 зэрэгтэй дүйцэхүйц байна.

(2) Сонгогдсон   сурагчдын мэдээллийг Монгол-Хятадын соёл боловсорлын санд хүргүүлж эцсийн   дүнг гаргана

(3)   Шалгаруулалтын эцсийн дүнг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлана

Хугацаа:

Сонгон шалгаруулалтын шалгалтыг жилд хоёр удаа хавар, намрын улиралд 3, 9-р сарын хоёр дахь долоо хоногт шалгалтыг зохион байгуулна.

Бүртгэл:  

 Сургууль бүр өөрийн сургуулийн санал болгосон оюутан, сурагчдын нэрсийг болон санал болгох

бичгийг(тамгатай)заасан хугацаанаас өмнө сканнерын pdf хэлбэрт шилжүүлж доорх
имэйл хаягаар  ирүүлнэ үү.

Email:cul_edu_boc@163.com

 Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан нь энэхүү үйл ажиллагаанд тайлбар хийх эрхтэй болно

 

                                                                                                   

Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан

Хятадын Банк Улаанбаатар дахь Төлөөлөгчийн газар

МУИС-ийн Күнзийн Институт

 

2020年8月7日 22:21
浏览量:0
公告通知
关注我们

基金会微信公众号