Бидэнтэй нэгдэх

Гишүүнчлэлийн үйл явц

(1) Хандивлагч байгууллагууд《Гишүүнчлэлийг бүртгэх хүснэгт》-ийг татаж аваад бөглөнө.

(2) Хандив хүлээн авсны дараа сан нь хүлээн авсан баримтыг хандивын байгууллагад илгээнэ, хандивын файлыг бүртгэж, автомат гишүүнчлэлийн горимыг зохицуулж, гишүүнчлэлээ эрхтэй болно.

(3) Хандивлагчдын хандивын зорилго эсвэл сангийн зорилгын дагуу хандивын үйл ажиллагааг зохион байгуулсны дараа сан нь хандивын үр дүнг хандивлагчид буцааж өгөх болно

 

 

Хүснэгтийг татаж авах

Төгрөгийн хандивын данс:

Дансны мэдээлэл:

 

Юаны хандивын данс:

 

Дансны нэр: Хятад Монголын соёлын боловсролын сан

Дансны дугаар: 8115100094

 

 Долларын хандивын данс: 

 

Дансны нэр: Хятад Монголын соёлын боловсролын сан

Дансны дугаар: 8115006390

 

 Төгрөгийн хандивын данс:

  

Дансны нэр: Хятад Монголын соёлын боловсролын сан

Дансны дугаар: 8115006389

Дансны банк: ГОЛОМТ БАНК

Account Information:

RMB:

Account name: China Mongolia Culture Education Foundation 

Account No.:8115100094

USD:

Account name: China Mongolia Culture Education Foundation 

Account No.:8115006390

MNT:

Account name: China Mongolia Culture Education Foundation 

Account No.:8115006389

Account bank: GOLOMT BANK

Зарлал

基金会微信公众号