“Ирээдүйн амжилт” оюутны ивээн тэтгэх хөтөлбөр

首页    公告通知    基金会项目    “Ирээдүйн амжилт” оюутны ивээн тэтгэх хөтөлбөр

 1.Зохион байгуулагч:  Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан

2.Хамтран зохион байгуулагч:  МУИС-ийн Күнзийн Институт

3.Сонгон шалгаруулалт

           3.1 Хамрах хүрээ:

Хятад хэлний хичээл заадаг улсын их дээд сургуулиуд

 

 

           3.2Тэтгэлэгийн тоо:

Сургуулиас санал болгоод сангаас үнэлгээ авсны дараа тус бүр 3000 юань (татварын өмнөх) шагналтай.

 

 

3.3Тэтгэлэгийн   болзол:

(1) Сурлагын дүн сайн, тухайн сургуульдаа дүнгээрээ дээгүүр жагсдаг

(2) Ар   гэрийн боломжгүй, өрхийн орлого боломжгүйд тооцогдох

 

 

              3.4 Шалгаруулалт:

 

(1) Тус сургуулиас санал болгох

(2)МУИС-ийн Күнзийн Институт-ээс санд санал  болгож хүснэгт хүргүүлэх

 

               3.5 Гарчиг :

Төслийн нэрийг ивээн тэтгэгч буюу хөрөнгө оруулагчаар нэрлэнэ.Жишээ нь : ### компани (хувь хүн) ### их сургууль “Ирээдүйн амжилт” тэтгэлэгт хөтөлбөр

 

 

 
       

      4.Хятад Монголын хэл соёл боловсрол, нийгмийн хөгжлийн сан нь энэхүү үйл

ажиллагаанд тайлбар хийх эрхтэй болно

2020年8月10日 18:20
浏览量:0
公告通知
关注我们

基金会微信公众号